Ангар мөрний эрэг хүртэл хар замаар
Сийрүүлсэн Б.Билгүүдэй on