ШҮЛХИЙ ГААРСАН ГОЛ БУРУУТАН НЬ “ВАКЦИН”
Сийрүүлсэн Б.Билгүүдэй on